Lov for Styrkeløftregion Vest, av 29082018

Lov for Styrkeløftregion Vest, godkjent av NSF 29/8 2018.