Årsberetning 2014

Årsberetning 2014

 

 

1.   Styret i perioden

Leder                     Stian Botnen                                        Førde IL

Nestleder               Bård Havnerås                                     Bjørgvin SK

Styremedlem          Tor Engevik                                         Bergen SK                              

Styremedlem          Geir Akse                                            Sandviken AK

Styremedlem          Mons Skjelvik                                      Bergen helsesportlag

Styremedlem          Blerina Dreshaj                                     Bergen SK

Styremedlem          Heidi Eriksen                                       Bjørgvin SK

Varamedlem           Morten Kaland                                     Bergen SK

Varamedlem           Jarle Åberg                                          Bjørgvin SK

 

Revisorer:

Revisor                  Beate Paulsrud                                    Odin SK

Revisor                  Jørn Høyset                                         Odin SK

Vararevisor             Tom Sørensen                                     Bergen SK

 

Representant(er) til ting i overordnete organisasjoner:

      Styret velger representant(er).

 

Valgkomité:

Leder                     Frederik Engevik                                  Bergen SK

Medlem                  Jørn Høyset                                         Odin SK

Medlem                  Per A.R Deem                                      Bjørgvin

Varamedlem           Tore Akse                                            Bergen SK

       

 

Regionstrenar : Alexander Kirketeig

 1. Medlemsklubber
  For komplett oversikt med kontaktinfo : Styrkeloft.no – temasider – regioner

   

   

   

   

  3.   Økonomi

         Støtte til våre medlemsklubber ble videreført.

          Det var godt samsvar mellom budsjett og forbruk. Årsresultatet ble kr -3718,-
          Årsaka til underskot er manglande gjennomføring av aktivitetar, samt at regionen dekkjer
           premiering på RM, noko det ikkje er midlar til.

   

  4.   Aktiviteter


  Toppnivået i regionen er til tider svært bra og det har vore høsta internasjonale medaljar, dette er noko regionen er stolt av og vil byggje vidare på. Samtidig er breidde noko det må satsast ytterlegare på.
  Regionen hadde eit noko lågare aktivitetsnivå enn ynskjeleg, spesielt er regionen ikkje fornøgd med den generelle oppslutninga på RM.

   

   

   

   

   

  Ting, møter, representasjon

                Ordinært regionsting vart avholdt 8 Mars 2014

  Det blei avholdt 3 styremøter i 2014

   

  Stian Botnen representerte regionen under regionsledersamlingen i regi av NSF, 21. mars, på Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen.


  RM Styrkeløft

                20 Desember arrangerte Bjørgvin SK RM styrkeløft i Haukelandshalen.

  Det deltok til saman 16 løftarar.

  RM Benkpress

                27 September arrangerte Bjørgvin SK RM styrkeløft i Haukelandshalen.

  Det deltok til saman 29 løftarar.

  RM Styrkeløft klassisk

  5 April arrangerte Bergen SK RM styrkeløft klassisk i Vestlundveien 27
  Det deltok til saman 26 løftarar.

  RM Benkpress klassisk
  7 Februar arrangerte Bjørgvin SK RM benkpress klassisk i Haukelandshallen
  Det deltok til saman 13 løftarar.

   

   

  NM Benkpress

  22-23 Mars arrangerte Odin SK NM i benkpress på Clarion Airport hotel i Bergen
  Det deltok til saman 172 løftarar

   

  NM Ung/Jun/Vet

  21-23 November arrangerte Odin SK dette

  Det deltok til saman 159 løftarar

   

  Ungdomssamling/regionssamling
  Det vart gjennomført 2 samlingar. Helga 4-5 Oktober i Haukelandshallen og 8-9 November i Odinhallen.
  Instruktørar ved begge samlingane var Alexander Kirketeig og Ørjan Leirheim.

  Klubbesøk
  25.08 - Bergen SK, Vestlund Park.
  28.08 – Bjørgvin SK, Haukelandshallen
  26.10 – Atlas SK, Elixia Laksevåg
  27.10 – Odin SK, Odinhallen
  05.11 – Sandviken AK, Vestlund Park
  05.12 – Førde IL, Sunnfjord Gym

   

  Alexander Kirketeig var instruktør ved alle klubbesøka.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.   Dommere
     

  Regionens dommarar

  (tallet tilslutt viser når den enkelte må ha gjennomført rep.kurs)

   

   

   

  I/1 = Internasjonal kategori 1 (IPF)                                         I/2 = Internasjonal kategori 2 (IPF) 

  P/2 = Internasjonal Paralympic kategori 2 (IPC)

  F = Forbundsdommer                                                                              R = Regionsdommer

   

   

  Dommeroppgaver ved internasjonale mesterskap

  VM Veteran            : Stian Botnen, Førde IL

  Dommeroppgaver ved norgesmesterskap

  NM                        : Alexander Kirketeig, Odin SK; Ole Tilrem, Atlas AK; Stian Botnen, Førde IL

  NM Ungd./Jun./Vet.            : Alexander Kirketeig, Odin SK, Ole Tilrem, Atlas AK, Rolf Halvorsen, Odin SK
    Stian Botnen, Førde IL

   

  NM Benkpress        : Alexander Kirketeig, Odin SK; Ole Tilrem Atlas AK; Stian Botnen, Førde IL

   

  6.    Sportslige resultater

   

  VM styrkeløft junior

  Junior damer kl.-57kg
  Kine Blummenfeldt. 4.plass

   

   

  VM Klassisk

  Åpen

  Kim Andre Blikås, Førde IL. 8pl kl. 93 kg.

  Junior

  Even Liland, Odin SK. 6pl kl.-120kg

   

  VM Veteran

  Veteran 40-49 herrer
  Geir Arne Giseth, Odin SK. 2.plass

   

  VM Benkpress
  Herrer -93kg
  Roger Navarsete,Sogndal IL. 9.plass
  Herrer -105kg
  Dag Andre Mo, Sogndal IL.4.plass

                 

   

  VM Benkpress veteran

  Veteran herrer 50-59
  Morten Kaland, Bergen SK. 3 plass.

   

   

  EM Benkpress

  Herrer -93kg
  Roger Navarsete, Sogndal IL. 6.plass

   

                EM styrkeløft Junior

                Damer -57kg
  Kine Blummenfeldt, Odin SK. 2.plass

   

  EM Veteran

  Herrer veteran 40-49 kl.+120kg
  Geir Arne Giseth, Odin SK. 3.plass

   

  EM Benkpress veteran

  Veteran 70+ herrer
  Rolf Halvorsen, Odin SK. 3plass  Nordisk

  Herrer -93kg
  Alexander Kirketeig, Odin SK. 1plass

   

  Nordisk junior

  Ungdom damer -72kg

  Anna Espvik, Odin SK. 1.plass

   


  Nordisk benkpress
  Damer -72kg
  Anna Espvik, Odin SK 1.plass

   

                NM

  Damer -57kg
  Kine Blummenfeldt, Odin SK. 1.plass

  Herrer -59kg

  Yngve Hopen, Odin SK. 1.plass
  Herrer -93kg
  Alexander Kirketeig, Odin SK. 1.plass

   

   

                NM Ungdom, junior & veteran

  Ungdom damer -84kg
  Marie Oppedal, BergenSK 2.plass
  Junior damer -57kg
  Suza
  nne Svanevik Odin SK 1.plass

  Veteran damer 40-49
  Monica Rasmussen, Bergen SK. 2.plass

   

  Ungdom herrer -83kg

  Arild Sangholt, Odin SK. 3.plass

  Junior herrer -66kg

  Ole Martin Hofseth, Bergen SK. 1.plass
  Junior herrer -83kg.

  Benjamin Afzal, Odin SK. 2.plass
  Veteran 40-49 herrer -105kg
  Jan Arne Olsen, Odin SK. 2.plass

  Veteran 50-59 herrer -93kg
  Atle Aamelfot, Bergen SK. 3.plass
  Veteran 50-59 herrer -105kg
  Jarle Aaberg, Bjørgvin SK. 1.plass
  Veteran 50-59 herrer -120kg
  Bengt Eide Olsen, Bergen SK. 3.plass
  Veteran 60-69 herrer -120kg
  Robert Øren, Bergen SK. 1.plass
  Veteran 70+ herrer -74kg
  Rolf Halvorsen, Odin SK. 1.plass   

                NM Benkpress

                Ungdom damer -72kg
  Anna Espvik, Odin SK. 1.plass
  Junior damer -57kg
  Marita Gjerland, Sogndal IL. 1.plass
  Junior damer -72kg
  Inger Lene Sunnarvik, Bergen SK. 2.plass
  Junior damer +84kg
  Live Hansen, Odin SK. 1.plass
  Åpen damer -57kg
  Ida Nordvik, Bergen SK. 1.plass
  Ungdom herrer -66kg
  William Kårstad, Bergen SK. 1.plass
  Åpen herrer -66kg
  Yngve Hopen, Odin SK. 2.plass
  Open herrer -74kg
  Andre Klingenberg, Odin SK. 1.plass
  Open herrer -93kg
  Roger Navarsete, Sogndal IL. 1.plass
  Alexander Kirketeig, Odin SK. 2.plass
  Tommy Navarsete, Sogndal IL. 3.plass
  Open herrer -105kg
  Dag Andre Mo, Sogndal IL. 1.plass

                Open herrer +120kg
  Lars Kilvik, Odin SK. 3.plass

                Veteran herrer 40-49 +120kg
  Geir Arne Giseth, Odin SK. 3.plass
  Veteran herrer 50-59 -105kg
  Nils Espeseter, Sogndal IL. 1.plass
  Veteran herrer 60-69 -74kg
  Arne Spurkeland, Bergen SK. 1.plass
  Veteran herrer 60-69 -93kg
  Arild Hårklau, Bergen SK. 3.plass
  Veteran herrer 70+ -83kg
  Rolf Halvorsen, Odin SK. 1.plass

   

   

   

   

   

               

   

   

               

   

   

   

Bergen 25 Mars 2015

 

 

 

Stian Botnen                Bård Havnerås                        Tor Engevik                 Heidi Eriksen  

           

 

 

 

 

 

Mons Skjelvik                                 Blerina Dreshaj                              Geir Akse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2013

ÅRSMELDING FOR REGION VEST 2013.

 

Styret 2013:

Leder: Rolf A. Halvorsen

Nestleder: Ole Tilrem

Styremedlemmer:

Tor Engevik

Per-Alfred R. Deem

Geir Akse

Mariann Liland

Sunniva Nordskog

Vara:

Stian Botnen

Mons T. Skjelvik

 

Regionstyre har avholdt 2 styremøter i 2013.

 

Økonomi:

Viser til Regnskap 2013 og budsjett 2014.

Regionen har hatt utgifter, og får fremtidige utgifter som må dekkes av et eventuelt overskudd fra aktivitetstilskuddet fra Nsf og særkretstilskudd fra Idrettskretsen i Hordaland.

Idrettskretsen i Sogn & Fjordane yter ikke tilskudd til Region Vest.

 

Totalt 18 klubber i Region Vest er registrert hos NSF:

 

12 er hjemmehørende i Hordaland

Bergen HSL, Bergen politis IL, Bergen SK, Bjørgvin SK, Odin SK, Voss SK, Radøy SK,

Sandviken AK, Stord SK, Sveio IL, Rosendal Turnlag, Atlas SK

 

6 er hjemmehørende i Sogn & Fjordane

Førde IL, Florø IL nyinnmeldt i 2013, IL Jotun, Sogndal IL, Veitastrond IL,

Tambarskjelvar IL

 

Regionen fikk Regionstrener i oktober

Aleksander Kirketeig Odin SK

 

Vinnere av Vandrepokalene 2013:

RM styrkeløft                                  Jane J. Boström             Bergen SK

RM styrkeløft                                  Geir Arne Giseth          Odin SK (til odel og eie)

RM benkpress                                  Live Hartveit Hansen   Odin SK

RM benkpress                                  Dag Andre Mo             Sogndal IL    

RM klassisk styrkeløft                     Anna Dorthea EspevikBergen SK

RM klassisk styrkeløft                     Stian Botnen                 Førde IL

RM klassisk benkpress                     Natalie Araneda            IL Jotun                    

RM klassisk benkpress                     Fredrik Eskil Myrvang  Sogndal IL                

                                                                                              

Stevneaktivitet i regionen 2013:

 

Nasjonale stevner:

Odin SK                                      NM                                         deltakere 96    resultat 82

 

Regionale stevner:

Bergen SK                                  Klassisk benkpress                 deltakere 40    resultat 40

Bergen SK                                  RM klassisk                            deltakere 13    resultat 13

IL Jotun                                      RM benk klassisk                   deltakere 11    resultat 10

Odin SK                                      RM og RM benk                    deltakere 42    resultat 36

 

Lokale stevner:

Atlas SK                                       2                                           deltakere 9      resultat   9

Bergen SK                                  17                                           deltakere 118 resultat 110

Bjørgvin SK                                  6                                           deltakere   25  resultat   24

IL Jotun                                        1                                           deltakere     5  resultat     5

Odin SK                                        4                                           deltakere   41  resultat   39 

Sandviken AK                              5                                           deltakere   30  resultat  25

                                                          

Dommeroppgaver ifl. resultatservice, fra 01.01.13 til og med 31.12.13:

Mons T. Skjelvik                                       Bergen HSL                                27     390

Jørn Høyset                                               Odin SK                                      2       498

Alexander Kirketeig                                  Førde IL                                      7       551

Tor Engevik                                               Bergen SK                                  33     589

Rolf A. Halvorsen                                     Odin SK                                      11     590

Stian Botnen                                             Førde IL                                      8       651

Per-Alfred R. Deem                                  Odin SK                                      2       662

Geir A. Giseth                                           Odin SK                                      2       663

Jan Arne Olsen                                          Odin SK                                      4       666

Lars Kilvik                                                Odin SK                                      0       688

Alexander Steinsland                                Bergen SK                                  3       689

Ole Tilrem                                                 Bergen SK                                  27     690

Anne Ø. Hestethun                                   IL Jotun                                      2       718

Arild Kråkenes                                          Bergen SK                                  4       719

Arve O. Nundal                                        IL Jotun                                      1       720

Line Bühler                                               Bergen SK                                  1       747

Per-Christian Deem                                   Odin SK                                      1       748

Fredrik Engevik                                        Bergen SK                                  19     749

Lars G. Øvrelid                                         Bjørgvin SK                                0       750

Jarle Aaberg                                              Bjørgvin SK                                4       771

Geir Akse                                                  Sandviken AK                            10     772

Bengt Eide-Olsen                                      Bergen SK                                  9       773

Christian Solheim                                      Bjørgvin SK                                4       774

Nicolai Titlestad                                        Odin SK                                      0       775

Jan Åge Øy                                               IL Jotun                                      2       776

                                                                 

Nasjonale stevneplasseringer 2013:

NM benkpress:

K2 Anna Dorthea Espevik, Bergen SK, Gull

K3 Elise Malme, Sogndal IL, Bronse

M3 Fredrik Eskil Myrvang, Førde IL, Gull

M3 Roger Navarsete, Sogndal IL, Gull

M4 Tommy Navarsete, Sogndal, Bronse

M4 Alexander Kirketeig, Odin SK, 4. plass

M4 Dag Andre Mo, Sogndal IL, Gull

M5 Knut Olav Melle, Bergen SK, Sølv

M6 Tor Engevik, Bergen SK, Bronse

M6 Mons Terje Skjelvik, Bergen HSL, 4. plass

M6 Morten Kaland, Bergen SK, Gull

 

NM åpen styrkeløft 2013:

Kine Blummenfelt, Odin SK Gull

Mariann Liland, Odin SK 6. plass

Anna Dorthea Espevik, Bergen SK 8. plass

Yngve Hopen, Odin SK Gull

Alexander Kirketeig, Odin SK Gull

Lars Kilvik, Odin SK 4, plass

Rune Torstensrud, Odin SK 5. plass

Andre Klingenberg, IL Jotun 5. plass

Martin Vee, Il Jotun 6. plass

Jan Åge Øy, Il Jotun 9. plass

Daniel Storebø Hammersland, Odin SK 10. plass

 

Nasjonalt stevne for u/j 2013:

K3 Kine Blummenfelt, Odin SK Gull

K3 Elise Malme, Sogndal IL Gull

 

Syd-Norsk styrkeløft 2013:

Kl. 57kg. K3 Marita Gjerland* Sogndal IL Gull

Kl. 72kg. K3 Elise Malme Sogndal IL 4.pl.

Kl. +84kg. K3 Live Hartveit Hansen* Odin SK Gull

Kl. 83kg. M3 Kjell-Andre K. Sangolt Odin SK Bronse

Kl. 105kg. M7 Robert Øren Odin SK Gull

Kl. 120kg. M3 Even Bless Liland* Odin SK Sølv

Kl.+120kg. K2 Nikolai Sandvik Ulvesæter* Bergen SK Gull

 

Syd-Norsk benkpress 2013:

Kl. 53kg. M3 Fredrik Eskil Myrvang Sogndal IL Gull

Kl. 93kg. M3 Roger Navarsete Sogndal IL Gull

Kl. 93kg. M4 Tommy Navarsete Sogndal IL Gull

Kl. 105kg M6 Nils Espeseter Sogndal IL Gull

Kl. 105kg M7 Robert Øren Odin SK Gull

 

U/J/V/-NM styrkeløft 2013:

Kl. 72kg K2 Anna Dorthea Espevik Bergen SK Gull

Kl. 72kg K2 Natalia Araneda IL Jotun 4.pl.

Kl. 57kg K3 Kine Blummenfelt Odin SK Gull

Kl. 72kg K3 Beate Paulsrud Odin SK 6.pl.

Kl. +120kg M2 Nikolai Sandvik Ulvesæter Bergen SK Gull

Kl. 66kg M3 Ole Martin Hofseth Bergen SK Bronse

Kl. 83kg M3 Kjell-Andre K. Sangolt Odin SK 8.pl.

Kl. 93kg M3 Kim Andre Blikås Førde IL Sølv

Kl. 93kg M3 Roger Navarsete Sogndal IL 8.pl.

Kl. 105kg M3Even Bless Liland Odin SK Bronse

Kl. +120kg Lars Kilvik Odin SK Gull

Kl. 83kg M5 Alf Henrik Dahle Bjørgvin SK Bronse

Kl. 93kg M5 Asgeir Eide-Olsen Bergen SK Bronse

Kl. 105kg M5 Arve Rønnekleiv Stord SK 6.pl.

Kl.+120kg M5 Geir Arne Giseth Odin SK Gull

Kl. 105kg M6 Jarle Aaberg Bjørgvin SK Sølv

Kl. 120kg M6 Bengt Eide-Olsen Bergen SK Sølv

Kl. +120kg M6 Per-Alfred R. Deem Bjørgvin SK Sølv

Kl. 93kg M7+ Johan Heltene IL Jotun Gull 

Internasjonale stevner og plasseringer 2013:

VM benkpress veteran:

M5 Arild Kråkenes, Bergen SK, Bronse

 

VM benkpress u/j 2013: Fredrik Eskil Myrvang, Førde IL, Sølv

Roger Navarsete, Sogndal IL, 5. plass

VM benkpress åpen 2013: Dag Andre Mo, 5. plass

EM benk åpen 2013: Dag Andre Mo, Sogndal IL, Gull

EM benkpress veteraner 2013: M5 Arild Kråkenes, Bergen SK, Gull

EM styrkeløft veteraner 2013:

Geir Arne Giseth Odin SK Europamester

 

Søkere til RM-stevner 2014:

Bergen SK klassisk styrkeløft

Bjørgvin SK klassikk benkpress

 

Tildeling av RM 2014:

Bergen SK klassisk styrkeløft og Bjørgvin SK klassikk benkpress

 

Kurs 2013:

Dommer/rep-kurs i mars, A-kurs i mai, Ungdomssamling i september

 

Delegater til Tinget NSF 2013:

Region Vest                  Ole Tilrem

Odin SK                       Even Liland, Live Hansen  

Bergen SK                    Sissel Engevik         

Sandviken AK              Jan Petter Brattland, Aina Klubben           

 

 

 

Årsberetning 2012

ÅRSMELDING FOR REGION VEST 2012.

 

Nytt styre fra 10.09.12

Grunn:

Regionsleder Bård Havnerås og styremedlem Kathrine S. Nilsen meddelte regionstyret via mail den 10.09.12 at de fratrådte sine verv i regionstyret med øyeblikkelig virkning.

Som nestleder så jeg det som min plikt å etablere et nytt styre frem til Regionstinget 2013.

Frem til 10.09.12 besto styret av følgende:

Leder: Bård Havnerås

Nestleder: Rolf A. Halvorsen

Styremedlemmer:

Ole Tilrem

Tor Engevik

Per-Alfred R. Deem

Mariann Liland

Kathrine S. Nilsen

Vara: Lars Kilvik og Line Bühler

 Dette Regionstyret avholdt 3 styremøter siste 26.04.12

 

Det nye styret ble konstituert i møte 08.11.12:

Leder: Rolf A. Halvorsen

Styremedlemmer:

Ole Tilrem

Tor Engevik

Per-Alfred R. Deem

Lars Kilvik

Mariann Liland

Line Bühler

Det nye Regionstyre har avholdt 1 styremøte i 2012.

noen saker behandlet og godkjent via e-post i 2012.

 

Økonomi: Viser til Regnskap og budsjett for regionen 2012

 

18 klubber i Region Vest som er registrert hos NSF:

 

Hjemmehørende i Hordaland

Bergen HSL, Bergen politis IL, Bergen SK, Bjørgvin SK, Odin SK, Voss SK, Radøy SK

Sandviken AK, Stord SK, Sveio IL, Rosendal Turnlag, Atlas SK

 

Hjemmehørende i Sogn & Fjordane

Førde IL, Florø IL, IL Jotun, Sogndal IL, Veitastrond IL, Tambarskjelvar IL

 

Vinnere av Vandrepokalene:

RM styrkeløft                                  Jane J. Boström             Bergen SK

RM styrkeløft                                  Geir Arne Giseth          Odin SK

RM benkpress                                  Charlotte B. Lund        Bergen SK

RM benkpress                                  Arild Kråkenes             Bergen SK    

RM klassisk styrkeløft                     Line Bühler                   Bergen SK

RM klassisk styrkeløft                     Gir Arne Giseth            Odin SK

RM klassisk benkpress                     Line Bühler                   Bergen SK

RM klassisk benkpress                     Stian Botnen                 Førde IL

                                                                                              

Stevneaktivitet i 2012:

Nasjonale, regionale og lokale stevner:

Bjørgvin SK                                2 RM                                      deltakere 29    resultat 28

Bjørgvin SK                                4 stevner                                 deltakere 20    resultat 20

Odin SK                                      Syd-Norsk                              deltakere 73    resultat 69

Odin SK                                      4 stevner                                 deltakere 22    resultat 22

IL Jotun                                      2 stevner                                 deltakere 11    resultat 11

Sandviken AK                            4 stevner                                 deltakere 21    resultat 21

Bergen SK                                  2 RM                                      deltakere 69    resultat 65

Bergen SK                                  15 stevner                               deltakere 117  resultat 109

                                                          

 

Nasjonale stevneplasseringer:

24.03. NM benkpress:

M2. Mikal Mjelva, Bergen SK uten resultat

M3. Roger Navarsete, Sogndal IL 1.pl. 223 kg

M3. Per Otto Huge, Sogndal IL 3.pl. 175 kg

M3. Jan Åge Øy, IL Jotun 3. pl. 217,5 kg

M3. Lars H. Flakke, Bergen SK uten resultat

M3. Renè Iversen, Bergen SK 6.pl. 140 kg

K3. Marianne Monsen, Bergen SK uten resultat

K4. Line Bühler, Bergen SK 5. pl. 70 kg

M4. Dag Andre Mo, Sogndal IL 1.pl. 280 kg

M5. Knut Olav Melle, Bergen SK uten resultat

M5. Arild Kråkenes, Bergen SK 1.pl. 243 kg

M6. Geir Reidar Hestethun, IL Jotun 3.pl. 127,5 kg

M6. Trond Lundemo, Bergen SK 3.pl. 160 kg

 

NM åpen styrkeløft 01.06.12.

M3. Lars Kilvik, Odin SK 7.pl. 750 kg

M3. Jan Åge Øy, IL Jotun 6.pl. 715 kg

M3. Martin S. Vee, IL Jotun 13.pl. 700 kg

M4. Kjetil Sangolt, Odin SK 1.pl. 440 kg

M4. Rune Torstensrud, Odin SK 10.pl. 655 kg

M4. Halvard Seim, IL Jotun 12.pl. 702,5 kg

 

Syd-Norsk styrkeløft 29.09.12.

K4. Line Bühler, Bergen SK 5.pl. 312,5 kg

M2. Arild Sangolt, Odin SK 2.pl. 365 kg.

M3. Per Otto Hauge, Sogndal IL 1.pl. 670 kg.

M4. Yngve Hopen, Odin SK 1.pl. 512,5 kg.

M4. Rune Torstensrud, Odin SK 1.pl. 645 kg.

M4. Christian S. Hammersland, Odin SK 1.pl. 695 kg.

M4. Christian Skoge, Odin SK 2.pl. 555 kg.

M5. Arild Kråkenes, IL Jotun 1.pl. 565 kg

M5. Geir Arne Giseth, Odin SK 1.pl. 920,5 kg

M6. Roger Jakobsen, Bjørgvin SK 1.pl. 535 kg.

M6. Bengt Eide-Olsen, Bergen SK 1.pl. 557,5 kg.

M7. Robert Øren, Odin SK 2.pl. 542,5 kg.

M7+. Rolf A. Halvorsen, Odin SK 1.pl. 407,5 kg.

 

Syd-Norsk benkpress 30.09.12.

M3. Lars Henrik Flakke, Bergen SK 1.pl. 158 kg.

M3. Roger Navasete, Sogndal IL 1.pl. 240 kg.

M3. Lars Kilvik, Odin SK 1.pl. 230 kg.

M4. Stian Dybbenberg Hansen, Bergen SK 1.pl. 115 kg.

M4. Tommy Navasete, Sogndal IL 1.pl.220 kg.

M5. Tor Engevik, Bergen SK 1.pl. 125 kg.

M5. Arild Kråkenes, IL Jotun 1.pl. 235 kg.

M5. Geir Arne Giseth, Odin SK 1.pl. 240 kg

M6. Trond Lundemo, Bergen SK 1.pl. 155 kg.

M6. Morten Kaland, Bergen SK 1.pl. 235 kg.

M7. Robert Øren, Odin SK 1.pl. 145 kg.

M7+. Rolf A. Halvorsen, Odin SK 1.pl. 127,5 kg.

 

U/J/V/-NM styrkeløft 16-18.12. november *= UF.

M2. Daniel Storebø Hammersland, Odin SK 2.pl. 598 kg.

M2. Andreas Røed Tindvik, Bergen SK 4.pl. 500 kg. *

M2. Arild Jonassen; Bergen SK 5.pl. 420 kg. *

M3. Kjell-Andre Sangolt, Odin SK 3.pl. 490 kg.

M3. Roger Navasete, Sogndal IL, 6.pl. 600 kg.

M3. Jan Åge Øy, IL Jotun 3.pl. 732,5 kg.

M3. Lars Kilvik, Odin SK 2.pl. 772,5 kg.

M3. Martin Vee; IL Jotun uten resultat

M3. Per Otto Hauge, Sogndal IL 4.pl. 707,5 kg.

M5. Asgeir Eide-Olsen, Bergen SK 4.pl. 420 kg. *

M5. Arild Kråkenes, IL Jotun 5.pl. 604 kg.

M5. Geir Arne Giseth, Odin SK 1.pl. 906 kg.

M6. Atle Aamelfot, Bergen SK 3.pl. 390 kg.*

M6. Bengt Eide-Olsen, Bergen SK 4.pl. 550 kg.

M6. Roger Jakobsen, Bjørgvin SK 3.pl. 537,5 kg

M6. Jarle Aaberg, Bjørgvin SK, 2.pl. 665 kg.

M6. Bård A. Havnerås; Bjørgvin SK 2.pl. 530 kg.*

M7. Robert Øren, Odin SK 1.pl. 550 kg.

 

Norske rekorder satt av løftere i regionen 2012: *= UF.

M2. Daniel Storebø Hammersland, Odin SK, knebøy 232,5 kg

M3. Lars Henrik Flakke, Bergen SK, Benkpress enkeltløft 158 kg *

M3. Roger Navarsete, Sogndal IL, benkpress enkeltløft 223 kg

M3. Roger Navasete, Sogndal IL, benkpress styrkeløft 245 kg

M3. Roger Navasete, Sogndal IL, benkpress enkeltløft 245 kg

M4. Dag Andre Mo, Sogndal IL, enkeltløft benkpress 280 kg

M4. Dag Andre Mo, Sogndal IL, benkpress 270 kg

M4. Halvard Seim, IL Jotun, markløft 342,5 kg

M5. Arild Kråkenes, Bergen SK, enkeltløft benkpress 243,5 kg

M5. Geir Arne Giseth; Odin SK, knebøy 350,5kg

M5. Geir Arne Giseth; Odin SK, Benkpress 240 kg

M5. Geir Arne Giseth; Odin SK, Markløft 331 kg

M5. Geir Arne Giseth; Odin SK, Sammenlagt 920,5 kg

M6. Morten Kaland, Bergen SK, styrkeløft benkpress 165 kg *

K7. Unni Olsen, Bergen SK, markløft 75 kg *

 

Internasjonale stevner og plasseringer:

VM benk veteran 20.04.

M5. Arild Kråkenes, Bergen SK, 4.plass 240 kg

M6. Morten Kaland, Bergen SK uten resultat

 

VM benk u/j 21.05.

M3. Roger Navarsete, Sogndal IL 5.plass

 

EM benk åpen 09.08.

Dag Andre Mo, Sogndal IL 4.plass 275 kg.

 

EM benk veteraner 18.20.12

M5. Arild Kråkenes, IL Jotun uten resultat

M6. Morten Kaland, Bergen SK uten resultat

 

Søkere til RM 2013:

Odin SK ønsker å arrangere RM styrkeløft og benkpress samme helg 9.-10. februar.

Sogndal IL og IL Jotun ønsker å arrangere RM benk eller RM benk klassisk eventuelt begge.

Bergen SK ønsker å arrangere RM benk eller RM benk klassisk eventuelt begge.

Bjørgvin SK ønsker å arrangere RM klassisk 27.-28.april og RM benk klassisk i desember.

 

Det forelå ingen søkere til RM klassisk på en helg pr. 31.12.12

 

Tildeling av RM 2013:

Odin SK er tildelt RM i februar 2013.

Grunn:

Regionstyret vedtar i styremøte 8. november enstemmig at RM skal avholdes på en helg i februar, og RM klassisk på en helg i april. Dette vedtaket ble avgjørende for tildelingen av RM 2013 til Odin SK.

 

Kurs:

Datakurs stevneledelse 15.01.12 med Oddbjørn Steen

Odin SK, Vedad Hadziavdic

Odin SK, Rolf A Halvorsen

Bergen SK, Helge Birkeland

Bjørgvin SK, Christian Solheim

Bjørgvin SK, Bård Havnerås

Bjørgvin SK, Jarle Aaberg

Atle Stien

 

Antidopingarbeid:

Regionen hadde to dopingdommer i 2012.

 

Annet:

28.08.12 Frode Fjogstad fratrer som regionstrener for Region Vest.

Odin SK har avholdt åpent treningstilbud

 

Av diverse grunner fikk vi ikke avholdt det planlagte A-kurset. Det ble heller ikke noe av de planlagte klubbesøkene. Vi håper at det kan ordne seg snarest mulig i 2013.

 

 

Dommeroppgaver ifl. resultatservice, fra 01.01.12 til og med 31.12.12:

Mons T. Skjelvik                                       Bergen HSL                                21     390

Jørn Høyset                                               Odin SK                                      0       498

Alexander Kirketeig                                  Førde IL                                      5       551

Tore Kirketeig                                           Førde IL                                      0       560

Tor Engevik                                               Bergen SK                                  23     589

Rolf A. Halvorsen                                     Odin SK                                      9       590

Stian Botnen                                             Førde IL                                      2       651

Kato Marøy                                               Førde IL                                      1       654

Per-Alfred R. Deem                                  Odin SK                                      12     662

Geir A. Giseth                                           Odin SK                                      5       663

Jan Arne Olsen                                          Odin SK                                      1       666

Lasse Rye Thorset                                     Bjørgvin SK                                1       667

Alexander Høivik                                      Odin SK                                      0       687

Lars Kilvik                                                Odin SK                                      1       688

Alexander Steinsland                                Bergen SK                                  6       689

Ole Tilrem                                                 Bergen SK                                  20     690

Anne Ø. Hestethun                                   IL Jotun                                      2       718

Arild Kråkenes                                          Bergen SK                                  3       719

Arve O. Nundal                                        IL Jotun                                      2       720

Line Bühler                                               Bergen SK                                  5       747

Per-Christian Deem                                   Odin SK                                      2       748

Årsberetning 2011

Styreberetning Styrkeløftregion Vest, 2011

 

Regionstyret 2011 har bestått av

Leder:  Bård A. Havneraas, Bjørgvin SK.

Nestleder: Dag A. Moe, Sogndal IL

Styremedlemmer:

Kathrine S. Nilsen, Bjørgvin SK. Mariann Liland, Førde IL. Rolf A. Halvorsen (kasserer), Odin SK.

Ole Tilrem, Bergen SK, Tor Engevik, Bergen SK.

Styret har hatt fire styremøter i 2011, og har samarbeidet godt. Det har vært arrangert dommerkurs, trener 1 kurs, leder kurs, ungdomssamling og Regionstrener har hatt fem klubbesøk.

Klubbene i regionen har vært veldig aktive i 2011, og har arrangert mange stevner med stor deltakelse. Odin SK arrangerte RM styrkeløft og benkpress, mens Bjørgvin SK arrangerte nyvinningen RM klassisk benkpress i samarbeid med Bergen SK. Begge disse mesterskapene hadde god deltakelse og det ble oppnådd gode resultater.

Regionens klubber har sendt mange deltakere til diverse norgesmesterskap og til Syd-Norsk mesterskap, og har prestert gode resultater i disse.

Styret føler at aktiviteten har vært relativt bra i 2011 og at vi har en fin utvikling i regionen.

 

For styret,

Bård A. Havneraas,

Leder.

Årsrberetning 2010

Årsrapport Styrkeløftregion Vest, 2010.

Styret i styrkeløftregion Vest har i 2010 bestått av Bård A. Havnerås (leder), Stian Botnen (nestleder), Kathrine S. Nilsen, Mariann Liland, Lars Kilvik, Tom Sørensen og Rolf Halvorsen (styremedlemmer), samt vara representantene Ole Tilrem og Ove Andreassen.

Styret har i 2010 hatt fem styremøter. Rapporter fra disse er lagt ut på regionens hjemmesider.

Aktiviteter i regionen har bl.a. vært en ungdomssamling, avholdt av Frode Fjogstad og Lars Kilvik,

ett A-kurs og fem klubbesøk., avholdt av Alexander Kirketeig.

Aktivitets nivå kan med fordel økes i 2011, og i denne anledning kan det nevnes at vi for 2011 har fått tilskudd til å avholde klubbutviklingskurs, ungdomssamling, dommerkurs og lederutdanning. Klubbene og aktive løftere i regionen oppfordres til å delta på og benytte seg av de muligheter som her byr seg.

Også i 2010 har klubbene i regionen hatt en økning i antall medlemmer og i aktiviteter. Økning i antall stevner har vært stor, og deltakelse på stevner likeså.

Bergen SK arrangerte et flott regionsmesterskap i 2010, og Odin SK arrangerte nordisk mesterskap i styrkeløft og benkpress, på en fremragende måte.

Mange av regionens aktive har markert seg med gode resultater på nasjonale stevner, med flere norgesmestre som resultat, og flere har også representert Norge på internasjonale stevner. Dette er svært gledelig.

Det er på sin plass å gratulere både utøvere og deres klubber med resultatene!

Andre markante momenter:

Regionen er i løpet av 2010 registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Regionen har fått egen hjemmeside.

Satsningsgruppe i regionen er opprettet. Denne styres i sin helhet av Regionstrener(e).

For regionstyret 2010,

Bård A. Havnerås,

Leder.

 

Del denne siden