Gjennomføring

Styrkeløftregion Vest avholder årlig fire regionmesterskap. Mesterskapene som arrangeres er styrkeløft utstyrsfritt, benkpress utstyrsfritt, styrkeløft med utstyr og benkpress med utstyr.

RM styrkeløft utstyrsfritt og RM benkpress utstyrsfritt skal avholdes i to separate arrangementer.

RM styrkeløft med utstyr og RM benkpress med utstyr kan arrangeres som to separate arrangementer eller sammen i ett arrangement. Bemerk at det uansett er snakk om to forskjellige mesterskap og stevner, og at det skal føres to separate stevneprotokoller.

Regionsstyret setter opp dommere og stevneledelse til mesterskapene, og betaler evt. reise og opphold for disse.

Klubber som ønsker å søke om å få arrangere RM sender søknad til regionsstyret.

 Premiering

Det skal deles ut medaljer til de tre beste i hver klasse.

Del denne siden